ఆంధ్రప్రదేశ్ యెక్క వాతావరణ సమాచారం కొరకు 1800 180 1717(టోల్ ఫ్రీ నెంబర్), 040-27908506 (కార్య నిర్వహణ అధికారిని) సంప్రదించగలరు.
కళింగపట్నం
విశాఖపట్నం
కాకినాడ
విజయవాడ
ఒంగోలు
మచిలీపట్నం
నెల్లూరు
తిరుపతి
కర్నూలు
అనంతపురం
ఉపగ్రహ చాయాచిత్రాలు
విమానయాన వాతావరణాధారిత సేవలు
వాతావరణాధారిత వ్యవసాయ సలహాలు
స్వయం వాతావరణ పరిశీలనా కేంద్రాలు
స్వయం వర్షపాత ప్ర్రామాణిక కేంద్రాలు
disclaimer
Counter reading since 21 October 2011 :: Website counter